Nuri Kino, en av författarna till boken Välgörarna, har startat ett samarbete med biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser, AUG. Filantropen Kino, som de senaste åren ägnat en stor del åt sin tid åt bistånd, har avsagt sig sin royalty på böcker som distribueras av AUG. Pengarna ska i stället gå till irakiska flyktingar.

Spänningsromanen Välgörarna skriven av Nuri Kino och Jenny Nordberg har av Skånska dagbladet beskrivits som ”en underhållande, spännande och mycket välbehövlig bok”. Tack vare att Nuri Kino avstår sin royalty kommer romanen också att göra väl. Förläggarna på Nordstedts är förvånade.

– Att en av våra debutförfattare avsäger sig sin royalty för att hjälpa bättre behövande kan inte beskrivas på annat sätt än hedervärt, säger Annika Bladh.

Det är inte första gången som Nuri Kino och Assyrier Utan Gränser samarbetar. Tidigare har Kino skänkt sin reportagebok By God – Sex dagar i Amman till organisationen. By God – Sex dagar i Amman var också en bidragande orsak till att både den amerikanska och den holländska regeringen avsatte stora summor pengar till den irakiska flyktingsituationen.

– Vi är mycket nöjda med resultatet och självklart tacksamma till alla pengar vi får in genom Kinos bidrag. Hans insats är ovärderlig, säger Enkido Poli, vice generalsekreterare på Assyrier Utan Gränser.

Organisationen kommer att marknadsföra samarbetet på sin hemsida men också via assyriska organisationer i Sverige och många andra länder. Nuri Kino själv är också glad över samarbetet.

– Välgörarna handlar om en välgörenhetsorganisation som stjäl biståndet men den handlar också om vikten av ”kher” som betyder att göra väl. Jag känner både stolthet och glädje över att ytterligare kunna bidra till att flyktingar och andra behövande kan få det bättre, meddelar Kino.

Boken beställs från:
Assyrier Utan Gränser
Box 77
145 01 Norsborg
Tfn: 08-531 709 30
E-post: valgorarna@assyrierutangranser.com
Pris: 200 kr (frakt + porto tillkommer)