Den 19:e september väljer Sverige de politiker som ska representera landet de närmsta fyra åren. Hujada.com har ställt frågor till riksdagspartierna kring ämnen som är viktiga för assyrierna. Alla riksdagspartier har fått denna förfrågan och alla har fått samma frågor. Här i Hujada.com läser du partiernas svar. Först ut är Folkpartiet.

Varför är ni det bästa partiet för assyrier i Sverige att lägga sin röst på i valet den 19 september 2010?

För att Folkpartiet är det parti som hårdast driver frågor om kunskap och utbildning. Vi är övertygade om att utbildningsfrågorna är avgörande för Sveriges framtid som välmående land, men också att utbildning är viktigt för att Sverige som ett mångkulturellt land ska fungera bättre. Utbildning är en investering i individen och vi är liberaler som sätter individen främst.

Turkiet har många gånger kritiserats för hur man behandlar minoriteter i landet. Ett exempel är de utdragna rättegångarna mot Mor Gabriel-klostret där en domstol nyligen upphävt en för klostret gynnande dom. Hur påverkar sådant landets möjlighet att erhålla EU-medlemskap och hur bör Sverige agera i liknande fall?

Först och främst: Mor Gabriel har överlevt Islams utbredning, det har överlevt mongolernas erövringståg och det har överlevt Seyfo. Mor Gabriel kommer att överleva Recep Tayyip Erdogans AKP-regering också. Men då krävs det att omvärlden uppmärksammar frågan. Sverige har genom ambassaden i Ankara följt processen noggrant. EU har också tagit upp frågan och Folkpartiet har drivit den i Sverige. Vårt budskap till Turkiet är tydligt: Om inte Turkiet respekterar mänskliga rättigheter och religionsfrihet så kommer inte landet att bli medlem i EU.

Den 11 mars 2010 erkände Sveriges riksdag folkmordet Seyfo. Motionen som antogs manar till fortsatt arbete för ett erkännande i EU och FN samtidigt som utrikesminister Carl Bildt flaggat för att beslutet kan komma att hävas under nästa mandatperiod. Var står ert parti i frågan och hur avser ni arbeta vidare med beslutet?

Beslutet om att erkänna folkmordet ska gälla. Så länge Folkpartiet sitter i majoriteten i Sveriges riksdag så kommer vi inte acceptera att erkännandet av Seyfo rivs upp. Det finns inga sådana planer heller, även om oppositionen försöker att sprida sådana rykten. Riksdagen erkände folkmordet på armenier våren 2000. Två år senare revs beslutet upp. Det skedde när Urban Ahlin (S) var ordförande i utrikesutskottet och S-V-MP hade majoritet i riksdagen. Således borde man vara mest orolig för vad som kommer att hända om Socialdemokraterna vinner valet.

Över en halv miljon kristna assyrier har flytt sitt hemland i Irak och från dem som är kvar kommer dagligen rapporter om deras utsatthet. Krav har ställts på en autonomi för att säkerställa de kristnas framtid i området. Vilken inställning har ert parti till autonomi för de kristna assyrierna i Irak och, vid det fall att ni är för en autonomi, hur kommer ni att agera för att göra det till en verklighet?

Folkpartiets utrikespolitiske talesperson Fredrik Malm har uttalat sitt stöd för en skyddszon för kristna på Ninveslätten. Det finns inte heller några legala hinder för detta i Iraks konstitution. Däremot finns det politiska hinder. Assyrier i Irak bör bygga allianser med såväl araber som kurder som är beredda att agera konstruktivt i frågan, eftersom det i slutändan måste till ett beslut i Iraks parlament.