Den 19:e september väljer Sverige de politiker som ska representera landet de närmsta fyra åren. Hujada.com har ställt frågor till riksdagspartierna kring ämnen som är viktiga för assyrierna. Alla riksdagspartier har fått denna förfrågan och alla har fått samma frågor. Här i Hujada.com läser du partiernas svar. Näst på tur är Miljöpartiet och för svaren står partiets utrikespolitiska talesperson Bodil Ceballos.

Varför är ni det bästa partiet för assyrier i Sverige att lägga sin  
röst på i valet den 19 september 2010?


Vi tror att Miljöpartiet och något av de rödgröna partierna har en bättre politik än något av regeringsalliansens partier, inte bara för assyrier, utan för de allra flesta som bor och verkar i Sverige. Vi har en mycket humanare asyl- och flyktingpolitik och vi tror att med en rödgrön regering kommer vi att kunna göra stor skillnad inom utrikespolitiken. Till skillnad från den moderata utrikespolitiken kommer Sverige att bli en aktör att lita på när det gäller de mänskliga rättigheterna och folkrätten.

Turkiet har många gånger kritiserats för hur man behandlar  minoriteter i landet. Ett exempel är de utdragna rättegångarna mot Mor  Gabriel-klostret där en domstol nyligen upphävt en för klostret  gynnande dom. Hur påverkar sådant landets möjlighet att erhålla  EU-medlemskap och hur bör Sverige agera i liknande fall?

Att det finns problem i Turkiet är ingen hemlighet. Den turkiska regeringen vet om att EU ställer krav på Turkiet att bättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet och framförallt hur man behandlar landets minoriteter. Miljöpartiets linje är att Turkiet ska välkomnas in i EU när landet uppfyller EU:s krav inom dessa områden.

Den 11 mars 2010 erkände Sveriges riksdag folkmordet Seyfo. Motionen som antogs manar till fortsatt arbete för ett erkännande i EU  och FN samtidigt som utrikesminister Carl Bildt flaggat för att  beslutet kan komma att hävas under nästa mandatperiod. Var står ert  parti i frågan och hur avser ni arbeta vidare med beslutet? 

Miljöpartiet verkade för att riksdagen skulle erkänna folkmordet. Det är även en del i den utrikespolitiska överenskommelse som de rödgröna partierna har fattat innan valet. Vid en rödgrön valseger blir detta också den svenska regeringens linje. Att den svenska riksdagen uttalat sig i frågan har ifrågasatts av vissa. Vi menar dock att varje land måste våga ta tag i gamla oförrätter som begåtts för att kunna nå försoning. Allra bäst vore det om frågan fick lov att diskuteras öppet i Turkiet, vilket i dag är förbjudet.

Över en halv miljon kristna assyrier har flytt sitt hemland i Irak  och från dem som är kvar kommer dagligen rapporter om deras utsatthet. Krav har ställts på en autonomi för att säkerställa de kristnas  framtid i området. Vilken inställning har ert parti till autonomi för de kristna assyrierna i Irak och, vid det fall att ni är för en  autonomi, hur kommer ni att agera för att göra det till en verklighet?

Miljöpartiet är väl medvetet om den mycket utsatta situation som Iraks kristna 
minoritet befinner sig i. Frågan om autonomi för de kristna assyrierna i Irak är intressant. Det är i första hand inte en fråga som Miljöpartiet i Sverige bör ha en åsikt om – det viktigaste är att det finns ett stöd för detta i Irak. Finns inte stödet i Irak så är utsikterna små att det ska kunna bli en realitet. Det är en fråga som vi inte tagit ställning till i dagsläget. Det viktiga är att finna en modell som innebär att de kristna kan känna sig säkra.