I en rykande färsk rapport från Vänsterpartiet vill man anslå två miljarder för att förändra dagens flyktingpolitik. Bland annat vill man tvinga samtliga kommuner att ta emot flyktingar.

Vissa kommuner har under senare år tagit emot betydligt fler nyanlända än andra. Vänsterpartiet vill att en lagstiftning ska genomföras som gör samtliga kommuner i Sverige skyldiga att tillhandahålla flyktingmottagande. Det exakta antalet en kommun skall kunna ta emot ska vägas mot kommunens storlek befolkningsmässigt.

I ett pressmeddelande skriver Vänsterpartiet att det är dags att alla kommuner tvingas att ta emot flyktingar, och att de gör det med god kvalitet.

Vänsterpartiet menar också det att det ofta är flyktingar och invandrare som pekas ut när det blir försämringar i välfärden, när det råder bostadsbrist och arbetslöshet. Risken är då stor att etablerade politiska partier börjar befästa utgångspunkten att det skulle vara flyktingarna som är problemet, vilket även ger luft åt främlingsfientliga partier.

”Regeringen och socialdemokraterna har senaste tiden tävlat om att ställa tuffast möjliga krav på de personer som kommer hit. Vi deltar inte i den tävlingen. Istället vill vi se till att alla människor får de förutsättningar de behöver för att få arbete, och värdig bostad”, avslutar partiets pressmeddelande.