I år och månader har Assyriska Kvinnoförbundet planerat och arbetat för att genomföra en internationell konferens som sätter den assyriska kvinnan i fokus. Och helt plötsligt är konferensen över. Slut.

Det känns tomt efter alla intensiva och många möten inför, men konferensen har även lämnat en känsla av inspiration och nytändning. 

Konferensen hade som syfte att uppmärksamma och diskutera assyriska kvinnors livssituation och organisering inom föreningslivet i världen. Föreläsare från Syrien, Tyskland, Holland, Georgien och USA medverkade samt 20 personer deltog från Tyskland och Holland. Konferensen gjorde det tydligt för oss deltagare om hur alla och allting hänger ihop. Om hur assyriska kvinnors aktivism i Sverige kan göra skillnad för andra kvinnor i världen och om hur assyriska kvinnors öden i andra delar av världen påverkar aktivismen i Sverige.

Det blev framförallt tydligare hur viktigt ett samarbete är mellan olika assyriska kvinnoorganisationer för ett stärkande av kvinnorörelsen och för upprätthållandet av mänskliga rättigheter för den assyriska folkgruppen och för utveckling av den assyriska kulturen och identiteten.

Konferensen bjöd på lärorika föredrag, intressanta workshops och en paneldebatt som samtliga gav upphov till många och olika idéer om hur assyriska kvinnor ska fortsätta att arbeta och samarbeta på internationell plan. Assyriska Kvinnoförbundet har fått ett brett underlag för det fortsatta internationellt arbetet, nu gäller det att avgränsa sig och realisera några av förslagen. 

Totalt deltog 180 personer på konferensen och av utvärderingen att döma var de flesta nöjda.

Slutligen ett stort tack till arbetsgruppen bestående av Samira Gergeo, Bahia Poli, Sema Aslan och undertecknad samt projektledaren Linda Asmar som låg bakom planeringen och genomförandet av konferensen. Ett stort tack även till samtliga föreläsare, konferencieren och Assyrien Kultur Center (AKC) som bidrog till att konferensen blev så väl genomförd.

Afamia Maraha
Ordf. Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige