Vem av stormakterna, världsorganisationerna eller enskilda nationer står på assyriernas/syrianernas och kaldéernas sida vid den hotade invasionen av Norra Irak? frågar styrelsen för Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, i ett uttalande.

I jakten på PKK-gerillan vid Turkiets invasion i Norra Irak är risken mycket stor att det är den assyriska befolkningsgruppen som är den mest hotade. Den är pressad mellan sköldarna på de, turkar och kurder, som redan i Turkiet tagit över deras egendom och dödat deras anförvanter i det folkmord, som många egentligen vill erkänna men, som det tycks, inte kan i den maktkamp, som idag råder i Mellanöstern och Turkiet. Stora politiska och ekonomiska maktintressen står på spel.

Det är ändå ganska märkligt att i de reportage, artiklar och uttalanden, som görs om situationen i Norra Irak inte nämns den folkspillra, som idag kanske är den mest hotade i hela världen, nämligen assyrierna, som även kallas syrianer och kaldéer. En av orsakerna kan vara att regimen i Norra Irak inte tillåter att journalister och andra, träffar andra personer än de som majoriteten av de styrande i Norra Irak låter dem träffa.

Representanter för styrelsen för Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, besökte Norra Irak i början av maj i år. Målet var att komma i kontakt med den assyriska befolkningsgruppen. Det målet nåddes genom stora förberedelser och digert planeringsarbete. Representanter för det assyriska folket berättade om förföljelser och övergrepp, fråntagande av egendom och regelrätt förföljelse som i vissa fall leder till döden, därför att de tillhör ursprungsbefolkningen, har en mångtusenårig historia och är i många stycken vår egen kulturs bärare och förmedlare.

Efter besök i flera assyriska byar i Norra Irak, där befolkningen lever i stort armod men med en okuvlig tro på framtiden och vilja att överleva var det möjligt att tränga igenom de mer eller mindre av många framförda schablonartade åsikterna om livet i Norra Irak. Det duktiga och modiga kristna folket assyrierna lever idag under stor press. De behöver västvärldens stöd för sin överlevnad.