Den kurdiske författaren Recep Marasli erkänner den kurdiska skulden i utrotningen av assyrier från Assyrien.

I en artikel med titeln ”Justice for Assyrians: A Kurdish perspective” publicerad i tidningen The American Conservative skriver den kurdiske författaren och poeten Recep Marasli om utrotningen av assyrier och kurdernas delaktighet i övergreppen.

Marasli nämner de många massakrer som drabbat assyrierna samt folkmordet Seyfo och konstaterar att: ”Under detta och andra folkmord var det mestadels kurder som fattade svärdet och brukade det mot assyrierna. Det kurdiska samhället har till största del deltagit i processen att förinta assyrierna, och dragit nytta av dess konsekvenser.”

Recep Marasli kan mycket väl vara den första kurdiska intellektuell som utan omsvep erkänner sin grupps skuld i historiska och nutida övergrepp mot assyrierna.

Han konstaterar att givet kurdernas negativa roll ligger ett tungt ansvar på det kurdiska folket och dess politiska rörelser att gottgöra oförrätterna genom att verka för en bättre framtid för assyrierna i Assyrien.

Han avslutar in text, som publicerades i samband med assyriska martyrernas dag, med att uttala stöd för att de assyriska provinserna Turabdin och Nineveslätten blir autonoma provinser.