Representanter för partiet Medborgerlig Samling skriver i Hujådå om det uteblivna Seyfo-erkännandet.

Två år har gått sedan vi i Medborgerlig Samling i denna tidning belyste behovet av att regeringen verkställer riksdagens beslut från 2010 och erkänner osmanska rikets mördande av kristna minoriteter som folkmord. Inför valet 2014 lovade regeringen att erkänna folkmordet, Seyfo, men bröt sedan löftet. Redan några år senare sade Stefan Löfven rakt ut att man inte hade någon plan på att erkänna folkmordet utan konstaterade att man tillsatt en utredning för frågan och kommenterade saken med ”det är en sak för ett parlament att erkänna ett folkmord, en annan för regeringen”.

Mot bakgrund av alla de debattörer som nu engagerar sig för Black Lives Matter, en konfliktyta som importerats från USA och knappast kan sägas ha giltighet för svenska förhållanden, är det anmärkningsvärt att ingen tycks vilja engagera sig för en fråga som Seyfo. Att erkänna mord och fördrivning med etniska och religiösa motiv borde vara en självklarhet för den som säger sig vilja motverka rasism.

Att erkänna mord och fördrivning med etniska och religiösa motiv borde vara en självklarhet för den som säger sig vilja motverka rasism.

Utöver eventuella farhågor rörande de mellanstatliga relationerna med Turkiet så finns faktorer som kan ha påverkat regeringens agerande. Sedan 2014 så har det tyvärr framkommit att båda regeringspartierna har haft kopplingar till turkiska extremnationalister. Utöver Mehmed Kaplans kopplingar till den fascistiska terrororganisationen Grå vargarna så har en socialdemokratisk riksdagsledamot haft samröre med samma organisation. Regeringspartiernas kortsiktiga röstfiske med stöd av extremister löper en hög risk att växa sig till en draksådd. Vi har redan sett hur SSU har tappat kontroll över extremisterna som de tagit in i sina egna led och det finns ingen anledning att tro annat än att dessa krafter slagit sina rötter djupt i regeringspartierna då de bevisligen tagit sig ända in i riksdagens och regeringskansliets korridorer.

Vi vill att riksdagen ställer regeringen till svars för det uteblivna verkställandet av beslutet från 2010 och att Sverige därmed sällar sig till de länder som fullt ut erkänt det Osmanska rikets folkmord på 1,5 miljoner människor av sina kristna minoriteter. Om inte det inte sker förr så avser vi att hålla vårt tidigare löfte att driva frågan när vi väl når riksdagen.

Mons Krabbe, utrikespolitisk talesperson Medborgerlig Samling
Edward Nordén, säkerhetspolitisk talesperson Medborgerlig Samling