Assyriska Riksförbundet vill se att lägerverksamheten inom de anslutna organisationerna utökas och blir bättre. Arbetet för att nå dit har inletts.


Under sommaren anordnades totalt fyra sommarläger av föreningar som är anslutna till Assyriska Riksförbundet. Lägerverksamheten anses av många vara en av de viktigaste uppgifterna för organisationerna eftersom den lockar många barn och ungdomar. 

Förbundsstyrelsen tror att det går att stärka lägerverksamheten genom bättre samarbete. Därför har Förbundet skickat ut ett brev till föreningarna för att komma i kontakt med personer ute i landet som har erfarenhet av lägerverksamheten och som brinner för att barn och ungdomar ska få uppleva minnesvärda läger.

– Vi tror att det finns nya moderna sätt att arbeta på för att underlätta organiseringen av lägerverksamheten. Vi tror också att vi behöver skapa färdiga verktyg för lägerledare för att förbättra innehållet i läger som anordnas bland annat, säger Tony Meshko, vice ordförande i Assyriska Riksförbundet. 

Ett första möte med intresserade personer planeras att äga rum innan årets slut.  

Det första assyriska sommarlägret i Sverige ägde rum 1978 och anordnades av Assyriska Riksförbundet.