Nätverksorganisationen Vote Assyrian vill öka assyriernas synlighet i det amerikanska valet.

Över en halv miljon assyrier lever i USA. Många återfinns i täta communities i städer som Detroit, Chicago och på flera håll i delstaten Kalifornien. En grupp aktivister arbetar nu för att öka assyriernas synlighet i politiska sammanhang på lokal och federal nivå i det amerikanska samhället.

Med hemsidan voteassyrian.org som plattform har unga assyrier runtom i USA organiserat sig för att aktivera fler assyrier i lokala och nationella val. Gruppen använder sig av sociala medier och att finnas på plats vid assyriska events för att bland annat öka antalet assyrier som registrerar sig för att rösta.

Vote Assyrian uppger att man vill öka antalet registrerade assyriska röstberättigade, öka antalet assyrier som röstar och öka gruppens information om de olika kandidaterna utifrån ett assyriskt perspektiv. En av de viktigaste insatserna är att få fler assyrier att skriva ”Assyrian” på folkräkningsblanketten som amerikaner ombeds fylla i när det nalkas val.

En affisch som visar och uppmanar assyrier i USA att registrera sin etnicitet.

Med anledning av Corona-pandemin har aktivisterna trappat upp sina aktiviteter på nätet och fortsätter sina ansträngningar att få fler registrerade assyriska röstande främst via sociala medier som Facebook.