Anhängare till den muslimske predikanten Moqtada al-Sadr har utfärdat en Fatwa, en muslimsk förklaring och uppmaning att vidta en åtgärd, avseende skolflickors klädsel i irakiska skolor.

Fatwa är tänkt att även påtvinga assyriska flickor i Bagdad, att bära slöja. Fatwan kräver att alla flickor bär slöja när de närvarar i skolan. Vidare proklameras att överträdelse, det vill säga, att inte bära slöja, medför allvarliga konsekvenser.

En kristen präst i Bagdad menar att denna Fatwa naturligtvis kommer att medföra att faran för de kristna i Bagdad ökar dramatiskt. Fatwan är ett försök att införa en talibanliknade ordning med islamiska Sharialagar.

Enligt en intervju den 2 maj 2003 i den ansedda tidningen ”Middle East Journal” säger Sadr att en strikt islamisk lagstiftning kommer att tillämpas på de kristna i Irak med allt det innebär.

[Fotnot: ESNA har valt att anonymisera den kristne prästens identitet. ESNA vill inte försätta honom och hans familj i livsfara. Artikeln är ursprungligen skriven av Assyrian International News Agency. Översätningen har ESNA gjort.]