Vintern väntas innebära nya umbäranden för assyrier som tvingats fly Islamiska statens terror. Under de senaste månaderna har flera laster med kläder och annan vinterutrustning skickats till de behövande från bland annat Sverige.

Även om vintern är kort i irakiska Assyrien så kan det bli bitvis riktigt kallt med många minusgrader. Assyrierna som tvingades lämna sina hem till följd av Islamiska statens offensiv hann inte få med sig sina tillhörigheter och står dåligt rustade för vintern. Under de senaste månaderna har därför sändningar med kläder och annan vinterutrustning skickats till området från många olika länder.

Redan i augusti startade Ninos Sharro från Södertälje en insamling av kläder som resulterade i flera ton kläder som skickades iväg med lastbil. Därefter har insamlingar i Tyskland, Belgien, USA och andra länder avlöst varandra. Från Sverige avgick nyligen en last med vinterkläder från Göteborg anordnad av Assyrian Aid Society Sweden och från Södertälje har nätverket Demand for Action fått iväg flera ton filtar och mattor. Initiativet Save Our Souls i Tyskland har bara den senaste månaden skickat sju stora lastbilar med kläder och filtar. Initiativet Free Assyria startat av familjen Yonan har lett till att närmare en halv miljon kronor har gått till förnödenheter till assyrier i norra Irak.  

En som gjort det till sin livsuppgift att bistå sina landsmän är den folkkära artisten Ashur Betsargis som befinner sig på plats sedan flera veckor. På sin facebook sida lägger han dagligen upp foton från utdelningar av förnödenheter i de olika byarna. 

Vinterkläder är dock inte den största utmaningen för biståndsorganisationerna som hjäper de behövande. Under sitt besök till Sverige nyligen erkännde FN:s vice generalsekreterare Jan Eliason att UNHCR har tvingats skära ned på matransonerna då FN:s matprogram i Irak och Syrien är underfinansierade. Bara Irak beräknas ha över en miljon interna flyktingar som berövats möjligheten att försörja sig själva. En annan utmaning är den utbredda korruption som finns i norra Irak och som leder till att en hel del av den internationella hjälpen hamnar i privata fickor.