Den assyriske fotbollsprofilen Yacoub Saliba, en skicklig spelare och en hängiven aktivist, porträtteras av Ferid Çiçek.

Vid mitt senaste besök i Wien bestämde jag och Yacoub Saliba att träffas i det anrika caféet Café Aida i centrala Wien. Vår bekantskap, tillika min kännedom om hans unika fotbollspel samt hans engagemang i Mesopotamien Kultur und Sportverein in Wien i vår gemensamma stad är lika gammal som ”vår vistelsetid” : snart trettiofem år. Yacoub är född i staden Qamischli. Både barndoms- och ungdomsåren hade han tillbringat i staden. Med den bakgrunden är han allmänt känd bland assyrier i Qamischli, inte minst som f d fotbollspelare. Men uppgifterna om ungdomsåren som fotbollsspelare i Qamischli har varit knapphändiga för oss som inte är från staden. Därför tog jag tillfället i akt för att höra mer av honom personligen för att teckna en komplett profil av en fotbollspelare vars meritlista är fylld av otaliga segrar och framgångar. Efter vårt samtal, träder en personlighet fram: fotbollspelaren och aktivisten (kulturellt och politiskt).

 

Det började på Qamischlis gator

En fotbollstalang med handgjorda fotbollsbollar gör entré med sina jämnåriga barndomsvänner på Qamischlis gator. Redan som tonåring präglade fotbollen Yacoub Salibas liv. En tonåring vars fotbollsegenskaper skulle sätta tydliga och framgångsrika spår i hans vuxna liv som fotbollspelare. En fotbollspelare vars spelarkvalitéer skulle resultera i otaliga segrar och senare som engagerad rådgivare och tränare vid sidan av fotbollsplanen.

Al-Rafidein hette föreningen i Qamɪschli, där Yacoub kom igång med fotbollsaktiviteterna på allvar. Fariq El-Nahda hette det första korplaget – bestående av 13-15 åringar från olika minoritetsgrupper i staden. Samtidigt fanns det andra fotbollslag som representerade närliggande bostadsområden. Ett av dem hette Ğusta, vilket Yacoub själv kommer ifrån. Andra kända bostadsområden med egna korplag var Ğarbiye, Bischeriye och Tahune Maruk.

Parallellt med fotbolls- och föreningsaktiviteter visade Yacoub intresse för tävling och laganda genom sitt engagemang i den lokala scoutkåren i Qamischli. Det framgår mycket tydligt av Yacoubs berättelse om scoutrörelser i Qamischli att ”laganda, tolerans, ödmjukhet” rådde bland scoutmedlemmarna. Det gjorde att individens vilja speglades inom aktiviteter både inom kulturföreningar, fotboll och samhället i övrigt. Yacoub Salibas ambitioner slutade inte bara vid fotbollen, han var även en aktiv sångkörsmedlem – under ledning av den kände kompositören Fader Paul Michael.

 

Fariq Armelan

Det första fotbollslaget som Yacoub Saliba fick fortsätta spela med på en högre nivå (1. Divisionen) hette Fariq Armelan, ett lag med många framgångar. Den mest uppseendeväckande händelsen är förstås då laget 1968 vann Syriska Republikens fotbollscup. Än idag pratas det om dagen då segrarna tågade in i Qamischli. Segern firades som om Fariq Armelan hade vunnit VM. Ungdomarnas spelarkvalitéer fick uppmärksamhet både i Qamischli och i Syrien generellt. Framgången fortsatte för Yacoub på 1970-talet på elitnivå. Strax efter avslutade gymnasiestudier, fick han parallellt med fotbollspelandet förtroendet att undervisa som tränare i skolan.

Qamischli är en av få städer i Mesopotamien som har spelat en avgörande roll i formandet av den ”nya” assyriska identiteten (inte minst västassyriska) de senaste åttio åren. Kulturföreningar, kyrkokörer, sångkörer, musikband, scoutkårer och inte minst aktiviteter inom fotbollen sysselsatte många hängivna assyriska ungdomar. Qamischli är även staden där assyrierna tog initiativet och grundade Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO. Vid vuxen ålder lämnade Yacoub Saliba 1979 staden och skulle med sina framgångar både som fotbollspelare och engagerad medlem inom ADO fortsätta verka i diasporan.

 

Österrike – Wien

Wien är staden där Mozart, Schubert och flera andra kompositörer skapade sina världsberömda verk inom klassisk musik. Wien är även förknippat med centraleuropeisk kultur, konst och historia. Staden är känd inte minst för sina anrika caféer och museer. Däremot är den mindre känd som ”assyrisk koloni”: den assyriska folkgruppen verkar i det tysta, utan att göra väsen av sig.

Den första gruppen assyrier anlände till Wien från Tur Abdin i mitten av 1960-talet. De senaste femtio åren har staden varit en temporär uppehållsort för många assyrier som flytt hemlandet på grund av förföljelser och trakasserier. Efter en kort vistelse valde vissa assyrier andra destinationer i världen för att ansluta sig till vänner och släkt. Men en av dem som stannade tillsvidare i Wien 1979 var Yacoub Saliba. I tidigt skede började Yacoub tillämpa sina kunskaper både inom föreningsliv, sångkör och inte minst inom fotbollen. Som medlem i ADO grundade han tillsammans med nyanlända assyrier från Tur Abdin 1980 föreningen Mesopotamien Kultur und Sportverein in Wien. Samma år som föreningen bildades grundade Yacoub med andra föreningsmedlemmar ett nytt fotbollslag som bar föreningens namn. Både föreningen och fotbollslaget startades av eldsjälar – helt oberoende av statliga och kommunala bidrag. Fotbollslaget fick starta med seriespel i division 7. Som spelare visade Yacoub sina spelarkvalitéer även i Wien, vilket resulterade att laget avancerade i seriespelet.

Det har i själva verket funnits en aktiv assyrisk kultur- och sportförening parallellt med ett fotbollslag precis som i många andra städer i Europa och världen i övrigt. Att starta ett fotbollslag från grunden parallellt med en kulturförening där det finns en assyrisk befolkning är en självklarhet precis som det var i Qamischli. Kulturförening och fotbollslag verkar oskiljbara där det finns assyrier.

1981 följde Yacoub med Wienlaget till den allra första fotbollsturneringen som arrangerades av assyrierna i Augsburg (Tyskland). Laget vann turneringen, Assyriska Cupen.

Att möta fotbollens giganter i Assyriska Cupen sommaren 1983 i Södertälje var en svår uppgift för Wienlaget. Men Yacoub individuella prestationer som fotbollsspelare skulle komma göra sig gällande i samband med turneringen. Bland fotbollsentusiaster nämns det än idag ett namn bland spelarna som den bästa från Wien – Yacoub Saliba!

Efter många års fotbollsspel och rådgivning inom fotbollen fortsätter Yacoub som licensierad fotbollstränare i Wien. Han får förtroendet att träna ungdomslag. Samtidigt som han fortsätter bistå Wiens assyriska fotbollslag med rådgivning samt fortsätta verka aktivt som föreningsmedlem.

Glada minnen från 1960- och 1970-talen från Qamischli skulle inte hamna i glömskan. 2007 arrangerades en sammankomst av Yacoubs vänner från just Qamischli i Södertälje. Samtliga var lika aktiva inom både föreningsverksamheten och inte minst fotbollen i ungdomsåren i Qamischli.

Yacoub Saliba må vara en ”bortglömd” fotbollsprofil idag och kanske ännu mindre känd som aktivist inom föreningsliv utanför Wien. Jag har haft förmånen och gyllene tillfällen att beskåda hans insatser både inom fotbollen och inte minst honom som föreningsmedlem redan från 1980. Som aktiv fotbollsspelare har Yacoub lagt fotbollsskorna på hyllan för gott, men i själva verket har hans engagemang för fotbollen inte upphört – han ställer upp både som rådgivare och tränare där han behövs och inte minst som aktivist är han fortfarande lika aktiv som förr.

Efter vår träff på Café Aida i Wien vill jag summera vårt samtal med ett adjektiv – HÄNGIVEN. En hängivenhet i dubbel bemärkelse – f d fotbollsspelare och fortfarande lika hängiven aktivist för assyriernas sak (politisk och kulturellt), vilket gör honom till en sällsynt person. Och det som fotbollsexperter är överens om gällande Yacoubs unika fotbollspel, är att det utan tvekan kan hävdas att han är en av de bästa assyriske fotbollspelare som beträtt fotbollsplanen i diasporan. Därför, lär Yacoub fortsätta vara den bästa en tid framöver…

 

Ferid Çiçek