Zeki Yalcin är doktorand i historia vid Örebro universitet. Förutom sin avhandling om arbetskraftsinvandring och diverse gästföreläsningar håller han en unik högskolekurs i assyriers/syrianers historia.

Kursen om assyrier/syrianers historia har getts på Södertörns högskola i Stockholm två gånger tidigare. Andra gången utökades den från fem till tio poäng men intresset var inte tillräckligt stort för att fortsätta med tiopoängskursen. Därför ges den nu under höstterminen återigen som en fempoängskurs vid Södertörns högskola. Men Zeki Yalcin själv vill gärna se att kursen i framtiden omfattar 20 högskolepoäng.

– Vi talar om en flertusenårig historia, man kan inte fördjupa sig så mycket under en fempoängskurs, säger han.

Nytt för i år är att kursen går parallellt i Örebro universitet. Där har studenterna visat mycket mer intresse och fler har anmält sig än på Södertörn. En del assyrier/syrianer som anmäler sig till kursen förväntar sig att de ska få ett definitivt svar om sin bakgrund. Men sådant kan Zeki inte erbjuda.

– Jag har inga svar på sådana frågor. Jag försöker distansera mig från den sortens frågeställningar för att kunna fånga tidsandan i de epoker som vi studerar. Det gäller att förstå hur människor tänkte och identifierade sig själva under olika epoker.

Enligt Zeki är kursen unik i världen eftersom den behandlar självaste folket. Andra kurser om assyrier/syrianer brukar oftast begränsa sig till det syriska språket, som har en stor betydelse för teologiska studier och bibeltolkning. Det är påfrestande för Zeki att hålla kursen samtidigt som han håller på att skriva sin avhandling. Viljan att dela med sig av kunskap är hans drivkraft menar han. 

– Det kostar mig mycket att hålla kursen, både i tid och pengar. Ersättningen jag får täcker inte allt pendlande och alla timmar som kursen tar i anspråk, men jag är glad över att förmedla den kunskap som jag har samlat på mig genom åren, säger Zeki Yalcin. 
      
[Det går fortfarande att anmäla sig till höstens kurs i Örebro och Södertörn.]