Ledande yezidier anklagar nu den kurdiska ledningen i Norra Irak för att ha offrat minoritetsgruppen i ett cyniskt politiskt spel för egna politiska ambitioner.

Yezidiern Mirza Ismail som leder Yazidi Human Rights Organization International i USA har i en intervju i tidningen Washingtom Times anklagat KRG för att ha utnyttjat minoritetsgrupperna för sina egna syften. 

”Det här är ett folkmord. USA verkar vara blinda inför faktum att KRG utnyttjar krisen gällande den yezidiska och assyriska befolkningen för att manipulera västerländska makter till att förse den kurdiska milisen med tunga vapen”, sa Ismail och tillade: ”Vi hoppas att USA förstår vad KRG gör och vad deras riktiga mål är.” 

I intervjun uppgav de yezidiska företrädarna att den kurdiska milisen drog sig tillbaka utan att kriga mot Islamiska staten i syfte att skapa intrycket att kurderna genast behöver tyngre vapen. Intervjun har skapat starka reaktioner från kurder i USA som tillbakavisar anklagelserna. 

Att den kurdiska milisen drog sig tillbaka från Sinjar området och Nineveslätten utan att bjuda motstånd bekräftas av flera oberoende källor. I sin artikel ”The Nightmare in Iraq”skriver Human Rights Watch:s vice ansvarige för Mellanöstern Joe Stork följande efter att ha intervjuat yezidier på plats i Norra Irak nyligen: 

”Varje en av de många yezidier som flytt och som jag talade med berättade samma sak om hur det startade. På söndag den 3:e augusti runt fyra på morgonen hörde de gevärseld. Tre till fyra timmar därefter drog sig peshmerga styrkan, som varit deras skydd, från området utan någon förklaring. En av yezidierna som själv var med i peshmerga-styrkan frågade sin överordnade varför de drog sig tillbaka: ”Vi har inga order om att kriga”, var svaret. Nästa dag sa den kurdiske presidenten Masoud Barzani: ”Vi har beslutat att gå från defensiv till offensiv och bekämpa terroristerna till sista andetaget”. Men enligt uppgifterna från yezidier fanns det inga ”defensiva positioner” till att börja med, och det har så här långt inte funnits några bevis för någon kurdisk offensiv”.

Assyriska källor från Nineveslätten som var kvar till efter Peshmergans tillbakadragande har uppgett liknande berättelser till bland annat Assyriska Riksförbundet.  Även där drog sig kurderna tillbaka utan att bjuda något motstånd mot terroristerna, vilket ledde till att den civila befolkningen fick fly hals över huvud och hann knappt ta med sig sina kläder. 

Cirka två veckor tidigare, den 23 juli, hade Masoud Barzani sagt till den assyrisk katolske patriarken Louis Sako under ett möte i Arbil: Vi kommer antingen alla dö tillsammans eller leva tillsammans med heder”. 

Till västerländska diplomater har KRG uppgett att man tvingades dra sig tillbaka eftersom man inte hade tillräckligt med militär styrka för att ta hand om Sinjar och Nineveslätten. Denna förklaring reser nya frågor: Om KRG redan visste att man inte kunde stå emot anfall mot Sinjar och Nineveslätten, varför har man då inte vidtagit åtgärder under två månaders tid sedan IS intog Mosul? Tvärtemot KRG:s nuvarande förklaring så uppgav befälhavare i peshmerga under juli månad för västerländska journalister att man har tillräckligt med trupper i Nineveslätten och Sinjar. 

Assyriska källor i norra Irak har kommenterat händelseutvecklingen på följande vis:

”De har alltid använt oss för att uppnå sina syften. De har medvetet offrat oss för att få sina vapen. De var tvungna att skapa en kaotisk situation som tvingar västvärlden att snabbt förse peshmerga med vapen och stöd samtidigt som de genom denna manöver tror sig kunna avgöra dessa disputerade områdens framtid genom att få minoriteterna på flykt. De kommer inte bara undan med det utan hyllas till och med för att ha ”räddat” och stöttat minoriteterna”.