I ett land där man ständigt kränker västvärlden och i synnerhet kristendomen har turkiska politiker och religiösa ledare uppmanat sina medborgare att polisanmäla Påven för hans citering. Det har gått så långt att religiösa institutioner har yrkat på att Påven bör gripas och fänglas när han besöker Turkiet den 28 november i år.

Det som vi i västvärlden många gånger kan lyfta fram som en parameter i förbättringen av den intellektuella utvecklingen är rätten att inom lagens ramar få ventilera sin åsikt, det vill säga yttrandefrihet.

I Turkiet är ”yttrandefrihet” ytterst begränsat till att kränka västvärlden och i synnerhet kristendomen. Att Påven citerat en bysantinsk kejsare skall inte ens jämföras med den hatpropaganda som dagligen sprids ut via de islamiska och ”icke-islamiska” TV-kanalerna i den islamiska världen. Där är hatet en stående punkt och hela program kan sändas om hur smutsiga de otrogna är.

I Turkiet har man denna gång gjort bort sig rejält. Där har ett dussintal turkar, på uppmaning av olika politiker och religiösa ledare, polisanmält Påven. Religiösa institutioner har lämnat in stämningsansökan till domstol med yrkandet att Påven skall gripas och fängslas när han senare i år – den 28 november – skall besöka Turkiet och återigen helga landet.

Man kan undra om turkar och deras myndigheter, som polis och domstolsväsendet, inte har bättre saker för sig än att polisanmäla Påven som dagligen förespråkar fred och kärlek mellan olika religioner.