Omkring 200 personer samlades på söndagen i Assyriska kulturföreningen i Norrköping för att hedra minnet av Yusuf Barkarmo som förolyckades i en bilolycka för 20 år sedan. Det var en vacker och hedersvärd minnestund. Sångaren Habib Mousa tilldelades Barkarmos pris för hans insatser i den assyriska musiken.

Solen skiner och det är semestertider i Sverige så även söndagen den 13 juli 2008. I juli 1988 begav sig Yusuf Barkarmo med bil med sin familj på semester till Grekland genom Jugoslavien. Deras bil krockade med en husvagn och förolyckades. Hans familj överlevde men Yusuf dog omedelbart. Det var Yusufs första och enda semester. Under den tiden var Yusuf ordförande för Assyriska riksförbundet (ARS) och ledamot i styrelsen för Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO).

Yusuf hade jobbat hårt som ordförande för ARS. Hans sista aktivitet var att inviga Assyriska kulturhuset i Göteborg. Han var mycket stolt över att få inviga det första assyriska kulturhuset i Sverige. 

Söndagen den 13 juli klockan 16 samlades drygt 200 personer för att fira minnet av Yusuf Barkarmo och ADO:s 51 års jubileum. Det var nämligen 1957 som ADO bildades.

Programmet inleddes med Ilan De Basso, representant för ADO, som berättade om varför organisationen bildades och vilka mål man jobbat efter och vilka mål man idag eftersträvar. De Basso sade att ADO är stolt över vad det åstadkommit under dessa 51 år. Frågar man en man vad han gjort under sina 51 år kommer han att berätta massor. Frågor vi ADO vad de har gjort kommer listan att vara lång. Att vårt folk fått en medvetenhet om sin etnicitet, kultur, religion, historia, språk och organiserat sig. Ty ett folk som inte är organiserat har lång väg att nå sina mål. Föreningar i Sverige bildades, tidningen Hujådå startades och mycket annat. Han talade också om assyriernas situation i Irak och vår rätt till autonomi i Irak samt att folkmordet i Turkiet på assyrier inom en snar framtid kommer hamna på FN:s bord för ett erkännande.

Yusuf Barkarmo blev tack vare ADO politisk aktiv. Yusuf var mycket engagerad, bra organisatör, bra rådgivare och duktig på att ta ansvar och delegera. Yusuf fick en statsmannamässig begravning. Filmen om hans liv och begravning visades. Jag har aldrig deltagit eller beskådat en så fin begravning. Yusuf var redan då medveten om svårigheterna som vårt folk och framför allt ungdomar genomgår.

Flera dikter lästes upp, däribland Yusufs dikt ”Identitet”, där han skriver om hur svårt och kaotisk livet är och hur det formar vår identitet.

Vart femte år delar ADO ut ett pris ur Yusuf Barkarmos fond till en assyrier som gjort viktiga insatser för det assyriska folket. I år delades priset till Habib Mousa för hans insatser för det assyriska folkets musik i 40 års tid. Habib Mousa fick ett pris och en bukett blommor.

Yusuf Barkarmo lämnade ett stort rum och hans kamrater lovade honom att fortsätta hans kamp vidare. Därför samlades så många till hans minnesdag trots att 20 år har gått. Yusufs idéer och minnet av honom kommer aldrig att glömmas bort.

Familjen Barkarmo tackar ADO för en vacker och hedersvärd minnesstund.