TV-kanalen får nu samma grundlagsskydd som SVT och andra medieföretag i Sverige.

Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) har beviljat Assyria TV:s ansökan om grundlagsskydd genom att registrera kanalens sändningar och dess ansvariga utgivare. Grundlagsskyddet innebär bland annat att Assyria TV får publicera personuppgifter utan att kunna fällas för brott mot exempelvis personuppgiftslagen.

Ansökan om grundlagsskydd gjordes som ett led i Assyria TV:s strategiska utvecklingsplan som syftar till långsiktig utveckling av organisationen. Andra områden som är under utveckling är kanalens organisatoriska och tekniska delar. Det handlar om system och processer som inte berör tittarna eller programutbudet idag men som syftar till att ta Assyria TV till nästa nivå.

Assyria TV grundades 2011 i Sverige och har kommit att bli en av de mest populära och framgångsrika tv-kanalerna bland assyrier.