En assyrisk munk stoltserar med ett diplom från ett dubiöst ”universitet”.

Den assyrisk-ortodoxa munken Augeen Nimat Benyamen (hans namn förekommer även som Augeen Alkhouri Nimat) från USA har nyligen stoltserat med ett diplom som hävdar att han har avklarat filosifie doktorsexamen, på engelska förkortat till Phd. Augeen Benyamen hävdar alltså att han har doktorerat och tagit den högsta examen som går att få. Det så kallade universitet som munken har tagit sin examen från ska finnas i Florida och heter Holy Spirit University.

Redan namnet på det så kallade universitet väcker frågor om hur seriöst det hela är. När huyada.com undersöker Holy Spirit University framkommer det att det inte alls är ett universitet i ordets bemärkelse. Det finns inget sådant lärosäte bland listan över godkända högre lärosäten i delstaten Florida på delstatens departement för högre studier. Inte heller finns universitet bland departementets lista över religiösa institutioner som är registrerade men utför icke-reglerad undervisning. Det så kallade universitetets hemsida tyder på att det är ett typiskt exempel på ett falskt lärosäte. Branschen med falska diplom och examina är omfattande runtom i världen och tros omsätta miljarder.

Ordet universitet är inte skyddat i de flesta delstater i USA vilket gör att det är fritt fram för vilken skojare som helst att sätta upp en hemsida och kalla det för ett universitet i syfte att sälja falska examen. Holy Spirit University erkänner på sin hemsida att den inte har något campus utan att all undervisning sker på distans. Fallet påminner väldigt starkt om skandalen med den assyrisk-ortodoxa biskopen Benjamen Atas i Sverige som stoltserade med en examen från vad som visade sig vara ett falskt universitet som tidigare var en pizzeria i Danmark. Båda kyrkomännens diplom påminner starkt om varandra till form och innehåll.

Munken Augeens diplom från Holy Spirit University signerat av det gifta paret Nabil och Mervat Asaad med ursprung från Egypten.

Enligt informationen på Holy Spirit University:s hemsida kostar den typ av diplom som Augeen Benyamin har tagit närmare 9000 dollar, eller cirka 80 tusen svenska kronor. Enligt informationen på hemsidan ska betalningarna gå till en Mervat Asaad som driver det så kallade universitetet med sin man Nabil Asaad. Paret med ursprung från Egypten driver även en arabisk webb-kanal med väckelse-kristen inriktning. Det är för övrigt detta pars signaturer som återfinns på munken Augeens diplom.

Personer med insyn i den assyrisk-ortodoxa kyrkan som huyada.com har talat med menar att det är vanligt inom kyrkan att man köper sig ett falskt diplom. Syftet är att lura de troende och åtnjuta respekt samt i munken Augeen Benyamens fall möjligtvis signalera att man är intellektuell och därmed värdig en högre titel, exempelvis en biskopstitel. De assyriska-ortodoxa biskopar eller präster som har en gedigen utbildning från seriösa lärosäten är extremt få, enligt flera med insyn.