I en intervju i The Assyrian Podcast berättar före detta ordföranden för ett assyriskt ungdomsförbund om hur hon lämnade dawronoye-gruppen.

Ninwa Aras Yonan var fram till nyligen ordförande för Assyriska Ungdomsförbundet i Tyskland (AJM). I en öppenhjärtig intervju i The Assyrian Podcast berättar hon om sin uppväxt i den assyriska miljön i Tyskland och sitt mångåriga engagemang.

Den egentliga anledningen till intervjun är att hon har tagit examen i psykologi och har utfört en studie om hur det assyriska folkmordet Seyfo har påverkat efterkommande generationer. Själva intervjun kom dock istället att handla mer om varför och hur hon och hennes föräldrar kom att lämna den ökända dawronoye-rörelsen efter att ha varit del av den under många år.

Fram till idag har endast enstaka avhoppare trätt fram och öppet berättat om hur de har lämnat den slutna och starkt hierarkiska rörelsen som många beskriver som en sekt. De flesta vågar eller vill inte träda fram, många av skam över att ha låtit sig utnyttjas. Ninwa Aras Yonans vittnesmål är därför ett av få som ger inblick i vad det innebär att lämna den kurd-anknutna gruppen.

Dawronoye-rörelsen består av en rad pappersorganisationer som alla styrs av en handfull individer som är nära släkt med varandra. Den Södertälje-baserade kanalen Suroyo-TV är rörelsens propagandaorgan. Rörelsen startades av den kurdiska rörelsen i Turkiet med hjälp av ett gäng unga assyriska män från staden Midyat på 80-talet. Syftet med att etablera dawronoye var att skapa ett verktyg för att ”mjölka” assyrierna på resurser och använda folkgruppen för den kurdiska rörelsens egna politiska syften.