Kristdemokraterna, KD fortsätter att föra en prokurdisk linje genom partiets utrikespolitiska talesperson Lars Adaktusson.

KD fortsätter att verka för att stärka krafter som attackerar, mördar och förtrycker de kristna i Mellanöstern som partiet utåt sett säger sig vilja skydda. Detta blev klart på nytt under torsdagen när KD:s utrikespolitiska talesperson Lars Adaktusson anordnade ett seminarium i riksdagen dit endast assyrier under inflytande av den kurdiska milisen YPG bjudits in att tala.

KD assyrier kurder Adaktusson
Inbjudan som Lars Adaktusson skickade ut till media inför seminariet i riksdagen.

Både Nazira Goreya och Metin Rhawi som bjöds in som talare är medlemmar i Dawronoye, en assyrisk organisation som bildades med hjälp av PKK och som används av den kurdiska rörelsen som en marionettgrupp. Dawronoye-gruppen hjälper till att skönmåla de kurdiska gruppernas behandling av assyrier och ge sken av att assyrier och kurder är förenade och lever i samförstånd.

KD assyrier kurder Adaktusson
Bild från seminariet som hölls i riksdagen.

Den hårda sanningen är att kurdiska grupper ägnar sig åt systematiskt förtryck mot assyrier i Syrien, Turkiet och Irak. I nordöstra Syrien har flera assyrier dödats av den kurdiska YPG milisen, assyriska skolor har tvingats stänga ner och assyriska ledare har misshandlats och hotats, något som dokumenterats i bland annat denna rapport.

Lars Adaktusson har vid mer än ett tillfälle hävdat att han och Kristdemokraterna inte alls har en agenda utan är endast intresserade av att hjälpa assyrierna. Att han har en agenda blir dock alltmer uppenbart när han gång på gång medvetet väljer att samarbeta med och föra fram endast assyrier från Dawronoye-gruppen och därmed släta över kurdiskt förtryck av assyrierna.

Det fanns inget rimligt hinder för Lars Adaktusson att bjuda in assyriska representanter för att belysa även kurdiskt förtyck mot assyrier i nordöstra Syrien under seminariet. Det skulle visa att han inte driver en viss pro-kurdisk agenda utan är genuint intresserad av att belysa assyriernas utsatta situation och den komplexa hotbilden mot folkgruppen.