Mesopotamien Kulturcenter i Linköping tvingas lämna sina lokaler efter ett beslut från kommunen.

Assyriska riksförbundets medlemsförening i Linköping tvingas nu hitta nya lokaler för sin verksamhet. Anledningen är att kommunen har avslagit en ansökan från föreningen att bevilja en planändring för industriområdet där föreningens tomt ligger.

MKC har sedan starten fått uppskov av kommunen att ha föreningsverksamhet i området, men nu är alltså uppskovet slut och ingen förlängning är möjlig enligt kommunens beslut. Det innebär att föreningen nu måste hitta andra lokaler för sina aktiviteter samtidigt som man får hyra ut sin befintliga lokal till industriverksamhet.

Föreningen har dragits med problem och konflikter under en längre period. En stor del av problematiken har att göra med anspråken på fastigheten från en extern organisation.

Marin Danho, ordförande Sankta Mariakyrkan
Marin Danho, ordförande Sankta Mariakyrkan

Hujådå har tidigare rapporterat om konflikten mellan föreningen och St:a Mariakyrkans styrelse om fastigheten. St:a Mariakyrkans ordförande Marin Danho hävdar att kyrkan är delägare i fastigheten men har inte kunnat presentera några dokument som stödjer anspråken. Kyrkostyrelsen har blivit ombedda att antingen presentera bevis eller gå till tingsrätten för att få saken prövad i domstol.