Assyriska riksförbundet går över till målstyrt arbete efter månader av förberedelser.

Tidigare under året aviserade förbundsstyrelsen att man arbetar på att helt lägga om arbetet på förbundet. Arbetet med den nya modellen inleddes under sommaren då förbundsstyrelsen samlades under en intensiv helg.

Nu har den nya modellen sjösatts under förbundsstyrelsens senaste möte under söndagen den 3 november. Den nya modellen bygger på målstyrt arbete som utgår från en central vision och målsättningar. De olika strategiska mål som har tagits fram har sedan utmynnat i handlingsplaner på årsbasis.

Det handlar inte om vackra ord på papper utan ett nytt sätt att tänka och agera

”Det har varit nödvändiga månader av förberedelser, det handlar inte om att bara skriva ner fina ord på papper utan om att se till att alla berörda är ombord och förstår det nya sättet att verka på”, säger förbundsstyrelsens ordförande Kara Hermez och tillägger, ”vi har mycket utvecklingsarbete kvar framför oss men vi har nu lagt en bra grund att stå på.”

Den nya modellen innebär även en tydlig ansvarsfördelning inom förbundsstyrelsen och ett ökat fokus på mätning och analys för att förbättra det systematiska utvecklingsarbetet.