Officiellt är alla emot det som kallas för släkt- eller klanmentalitet men i verkligheten lever den kvar inom den assyriska rörelsen.

Huyada.com rapporterade nyligen om den tidigare rikspolitikern Yilmaz Kerimo som sägs upprätthålla ett inflytande över Assyriska Kulturföreningen i Södertäljes ekonomi genom ett släktnätverk. Han är dock långt ifrån ensam. I flera andra assyriska organisationer, såväl civila som religiösa finns ett mönster med stora släkter eller klaner som styr direkt eller indirekt.

Kräver blind lojalitet

Klan- eller släktmentaliteten innebär att familjemedlemmarna ställer upp för varandra och håller med varandra när det gäller. Anhängarna dyker upp och röstar på sin kandidat vid årsmötet oavsett vad och behåller på så sätt inflytande eller total kontroll över kyrkan eller föreningen på orten. Inom släktnätverken finns inget utrymme för individens ideologiska övertygelse eller fria åsikter. Det enda som styr är klanens eller släktens intressen och man förväntas vara lojal om man inte vill bli utfryst från släktgemenskapen.

Både i kyrkor och föreningsliv

Problemet finns i större utsträckning inom de assyriska kyrkorna, där även pengarna finns. Föreningslivet är dock inte helt förskonat. På vissa håll är det samma släktnätverk som är tongivande i både den lokala kyrkan, föreningen och fotbollen. Inte sällan har ett släktnätverk utvidgats genom giftermål och på så sätt utökat sin förmåga att styra och ställa.

Ett hinder för utveckling

Inom den assyriska rörelsen uppmärksammade man tidigt faran med klanmentaliteten och många är de som under årens lopp har bedyrat sin avsky mot den. I många fall är det dock endast en läpparnas bekännelse. Inte sällan är det samma individer som göder och underhåller sina släktnätverk för att behålla makten i organisationer år efter år. Att det är ett socialt system som hindrar utveckling och öppnar upp för all slags korruption går inte att förneka när man studerar hur det står till med samhällsbygget i länder som Turkiet, Syrien och Irak. Efter femtio år i Sverige tycks en del assyrier ännu inte ha landat mentalt i det nya landet.