En amerikansk myndighet utmärker sig på ett negativt sätt genom att tala om assyrier men inte med assyrier.

Myndigheten United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) anordnar en virtuell hearing med titeln: USCIRF Virtual Hearing on Safeguarding Religious Freedom in Northeast Syria. Hearingen handlar alltså om situationen för religionsfrihet i nordöstra delen av Syrien som är under kurdisk ockupation.

De enda religiösa grupper i området som inte tillhör majoritetsreligionen islam är assyrier och yazidier. Trots det finns ingen representant från dessa två grupper i hearingen. Panelen består istället bland annat av två öppet prokurdiska västerlänningar; Michael Rubin och Amy Austin Holmes.

Den amerikanska myndigheten USCIRF har under senare tid antagit en linje där man skönmålar det påtvingade kurdiska styret och beskriver det som positivt för assyrier och andra i olika uttalanden och rapporter.

Assyriska organisationer och medier har dock dokumenterat en rad övergrepp från kurdiskt håll i Syrien som syftar till att fördriva, förminska och skrämma assyrier och andra icke-kurder till tystnad. Mest uppmärksammad är rapporten från Assyrian Confederation of Europe ”Assyrians under Kurdish Rule”.

Att en amerikansk myndighet talar om assyrier utan att någon assyrier får höras är dock inte unikt. Förminskning och omyndigförklaring av assyrier sker ständigt. Tidigare i år anordnade Tensta Konsthall en utställning med assyriska historiska motiv och engagerade araber, kurder och andra utan att involvera någon assyrisk representant eller organisation. I fjol anordnade Forum för Levande Historia ett seminarium om folkmordet 1915. Medan en armenisk representant bjöds in för att tala om det armeniska folkmordet fick istället en icke-assyrier tala om det assyriska folkmordet under seminariet.