Önver Cetrez var en av presentatörerna under Nordic Conference on Middle Eastern Studies i Lunds universitet som tog upp assyrisk identitet utifrån antologin Assyrian Heritage.

Hur gick det?
 – Det gick bra, vi var tre presentatörer, Aryo Makko, Sargon Donabed och jag. Panelen leddes av Svante Lundgren som började med en mycket bra presentation om antologin The Assyrian Heritage. Vi beskrev sedan våra respektive kapitel lite närmare. Jag gick in på identitetsfrågor, Aryo Makko talade om politisk ideologi och den assyriska diasporan och Sargon Donabed om kulturellt folkmord mot assyrier i Irak. Det blev ganska långt, närmare två timmar totalt och det var intressant att se att salen var full av lyssnare. 
Vilka reaktioner fick ni?
 – Vi fick många frågor. En fråga handlade om vad vi tycker om assyrianism som politisk rörelse. Många av forskarna var också intresserade av att höra hur assyrier förhåller sig till situationen i Syrien. Det var mycket bra diskussioner i allmänhet då det är i stort sett bara etablerade forskare som går på konferensen och de kan Mellanöstern.
Första gången presentationer hålls om assyrier?
– Det vet jag inte faktiskt, men det måste ha varit första gången de har en panel med assyriskt tema. Panelen mottogs mycket bra och det är en bra erfarenhet att ha en panel kring ett assyriskt tema. Vill man få genomslag så måste man ha mer samlade och omfattande presentationer. Det hjälper folk att få större inblick.  
Vad har vi att se fram emot?
 – Att delta på såna konferenser skapar kontakter med andra forskare som har eller vill skriva om assyrier. Det ger uppslag till nya samarbeten. Till exempel finns det forskare som skriver om fotboll och identitet och de är mycket intresserade av samarbete. Det var också roligt att möta en person som Ingmar Karlsson som var där och lyssnade och kom fram och tackade för boken.