I kölvattnet av IS invasion av Nineveslätten 2014 antog EU-parlamentet en rad resolutioner. Huyada granskar om de har resulterat i konkreta åtgärder.

Efter att den islamistiska terrorsekten IS hade intagit områden i Norra Irak och begått folkmord och etnisk rensning mot assyrier och yazidier hamnade området i världens blickfång. En av de politiker som engagerade sig i frågan var den svenska EU-parlamentarikern Lars Adaktusson från Kristdemokraterna.

Som dåvarande EU-parlamentariker drev Adaktusson på och initierade ett flertal resolutioner som antogs av EU-parlamentet. Den första resolutionen antogs i mars 2015 och efterlyste en skyddszon på Nineveslätten. År 2016 antog samma parlament två nya resolutioner, en där man slår fast att IS handlingar utgör folkmord och en som innehöll formuleringar om att Nineveslätten bör bli en egen provins samt att minoriteternas intressen måste säkerställas.

Lars Adaktusson marknadsförde resolutionerna som stora viktiga och strategiska steg framåt. Han och KD var särskilt måna om att hamra in budskapet hos den stora svensk-assyriska diasporan som KD betraktar som en viktig väljargrupp för att kunna hålla sig kvar i riksdagen.

Vad Adaktusson och KD lät bli att förklara för allmänheten och den svensk-assyriska väljargruppen var att samtliga resolutioner är icke-bindande och att EU-parlamentet varje år antar tusentals liknande icke-bindande resolutioner om en rad händelser runtom i världen.

Det har nu gått över ett halvt decennium sedan den första resolutionen antogs av EU-parlamentet och facit över de ”stora segrarna” som Adaktusson ivrigt marknadsförde är tydligt. Resolutionerna har lett till absolut ingenting och precis som huyada.com skrev då samlar de damm i EU-parlamentets arkiv. Det finns ingen EU-finansierad återuppbyggnad på Nineveslätten, inga EU-krav på Irak kring Nineveslätten och ingen EU-ledd satsning på att ställa IS terrorister inför rätta.

Lars Adaktussons ohederliga agenda och vilseledande agerande hann till slut i fatt honom. Den pro-kurdiska konferens han var med och anordnade kom på skam och slutade i fiasko när assyriska aktörer började syna hans agenda.

Adaktusson har meddelat att han inte kommer att kandidera i nästa val men för KD förblir den svensk-assyriska väljargruppen kritisk för partiets överlevnad i riksdagen. Därför kommer vi med all sannolikhet att se nya KD politiker uppvakta väljargruppen med nya tomma resolutioner och konferenser när valet närmar sig.