Den utdragna konflikten i Mesopotamien Kulturcenter i Linköping blir föremål för tingsrätten.

Det är nu klart att konflikten i MKC i Linköping blir föremål för en juridisk process då S:ta Mariakyrkan har vägrat att betala hyra.

Styrelsen för Mesopotamien Kulturcenter, liksom Assyriska riksförbundet välkomnar att det nu blir rättsprocesser av konflikten och har konsekvent uppmanat de individer som har framfört olika påståenden och anspråk mot föreningen att vända sig till de juridiska instanserna för att få sin sak prövad.

Styrelsen för Mesopotamien Kulturcenter har anlitat ett juridiskt ombud att föra föreningens talan i rättsförhandlingarna.

Hujådå har rapporterat om händelserna i MKC här, här och här.