När Chamiram Hanna från Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) på kvinnokonferensen berättade om kvinnans roll i sitt hemland Syrien gav hon först en återblick på hur högt värderade kvinnorna var i den forntida assyriska gudavärlden innan hon berättade om dagens situation där bland annat förskolor bidrar till att kvinnorna kan göra karriär.

Chamiram börjar med att berätta lite kort historik och om synen på kvinnor i gamla tider. Under tiden före Kristendomens inträde så var den assyriska kvinnan mycket ansedd och högt respekterad. Tiden före Kristendomen präglas av tron på naturen och naturgudar samt gudinnor. Man trodde att de olika naturelementen styrdes dessa Gudar och Gudinnan.

-Ishtar eller Inanna som hon också kallas är härskarinnan över himlen och en viktig gestalt för jordens fortlevnad. En annan viktig Gudinna är Tiamat, när hon dödades skapades jorden av hennes kropp. Kvinnor var i verkliga livet också mycket framgångsrika och lika viktiga som männen i till exempel försvaret av riket. De ledde stora militärstyrkor och styrde hela samhällen, berättar Chamiram. 

Sen kom de monoteistiska religionerna och kvinnorna fick stå tillbaka för patriarkatet.

Idag arbetar kvinnor bl.a. med att engagera främst ungdomar att aktivera sig i organisationen ADO, som arbetar aktivt med att sprida kunskap och information om assyriernas situation, språket och kulturen.

Det arbete som Chamiram och Norma tagit initiativ till och som gör störst nytta på lokal nivå är förskoleverksamheten. Detta arbete gör att småbarnsmammor kan yrkesarbeta och utveckla sig själva och inte tvingas ge avkall på karriären. Dessa förskolor är förvisso privata men ändå öppna för alla folkgrupper.

Många kvinnor väljer att stanna hemma och sköta hemmet, men den senaste utvecklingen har ändå gått mot att allt fler unga kvinnor väljer att studera. Trenden ser ut att hålla i sig och det är mycket positivt, tycker Chamiram. Kvinnorna utbildar sig till läkare, advokater och universitetslärare. Det är dock fortfarande ganska ovanligt att kvinnor arbetar inom tjänstesektorn.

En viktig punkt som Chamiram också tar upp är de sommaraktiviteter som anordnas för kvinnor och ungdomar. Dessa läger är ett viktigt led i att stärka identiteten, lära sig sina traditioner, sitt språk och skapa politisk medvetenhet.

Slutligen säger Chamiram att kvinnan är den naturliga sammanhållande länken mellan samhällets och familjens olika spår. Lika viktig som kyrkan är för tron är kvinnan för samhället.

Assyriska KvinnoFörbundet